Địa chỉ: 99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3

Điện thoại : 39.326.868

+ Chủ tịch UBND : Số nội bộ: 101

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối QLĐT : Số nội bộ: 104

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH : Số nội bộ: 102

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế : Số nội bộ: 103

STT Họ và tên  Chức vụ Số điện thoại  Ghi chú
I. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận
  Võ Khắc Thái Chủ tịch 090.3333.589  
  Vũ Thị Mỹ Ngọc Phó Chủ tịch 0906.022.424  
  Trần Thanh Bình Phó Chủ tịch 0903.397.909  
  Trần Quang Bá Phó Chủ tịch 0903.933.610  
II. Các phòng chuyên môn
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận
  Phạm Thị Thúy Hằng Chánh VP 0903.391.839  
  Phan Ngọc Hạnh Phó Chánh VP 0908.668.955  
  Nguyễn Quốc Thái Phó Chánh VP 0903.093.494  
  Hứa Thị Mỹ Hương Phó Chánh VP 0909.068.092  
2. Phòng Nội vụ
  Võ Thị Minh Tâm Trưởng phòng 0918.208.870  
  Nguyễn Ngọc Trang Phó Trưởng phòng 0906.636.947  
  Nguyễn Vũ Trường Hải Phó Trưởng phòng 0918.120.563  
3. Thanh Tra
  Nguyễn Hùng Hậu Chánh Thanh tra 0909.230.466  
  Nguyễn Thị Thu Dung Phó Chánh Thanh tra 0984.236.686  
  Nguyễn Mạnh Quân Phó Chánh Thanh tra 0908.416.767  
4. Phòng Quản lý đô thị
  Đỗ Minh Long Trưởng phòng 0903.876.199  
  Nguyễn Tất Sơn Phó Trưởng phòng 0908.371.372  
  Lê Tấn Huờn Phó Trưởng phòng 0903.663.396  
  Trần Việt Lâm Phó Trưởng phòng 0903.975.760  
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
  Nguyễn Chí Thành Trưởng Phòng 0913.615.739  
  Quách Kiều Long Phó Trưởng phòng 0908.160.601  
  Nguyễn Ngọc An Khang Phó Trưởng phòng 0903.977.781  
  Trần Văn Đông GĐ VPĐKQSDĐ 0913.776.632  
  Nguyễn Mạnh Khởi Phó GĐ VPĐK SDĐ 0903.181.221  
  Trà Văn Nhân Phó GĐ VP ĐKQSDĐ 0903.622.589  
6. Phòng Văn hóa và Thông tin
  Lê Hữu Sơn Tùng Trưởng phòng 0903.602.601  
  Lê Hùng Việt Phó Trưởng phòng 0903.616.041  
  Vũ Thị Tuyết Nhung Phó Trưởng phòng 0919.786.997  
7. Phòng Kinh tế
  Nguyễn Phương Nam Trưởng phòng 0918.288.882  
  Nguyễn Văn Dũng Phó Trường phòng 0937.293.089  
  Phạm Tuyết Anh Phó Trường phòng 0918.633.366  
8. Phòng Tư pháp
  Nguyễn Tấn Tài Trưởng phòng 0903.002.929  
  Trịnh Minh Trung Phó trưởng phòng 0913.733.886  
  Nguyễn Thị Thanh Loan Phó trưởng phòng 0902.907.606  
  Võ Ngọc Hân Phó trưởng phòng 0909.169.632  
9. Phòng Y tế
  Nguyễn Thái Trưởng phòng 0903.107.115  
  Hồ Thị Hải Phó trưởng phòng 0913.972.614  
  Nguyễn Quang Đại Phó trưởng phòng 0989.001.006  
10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
  Phạm Xuân Thành Trưởng phòng 0937.636.181  
  Ngô Thiết Hùng Phó trưởng phòng 0964.362.244  
  Hồ Thu Loan Phó trưởng phòng 0908.358.989  
11. Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Nguyễn Thị Lệ Thủy Trưởng phòng 0918.692.247  
  Nguyễn Thị Mỹ Dung Phó trưởng phòng 0903.915.211  
  Nguyễn Văn Phước Phó trưởng phòng 0903.313.641  
  Dương Hữu Nghĩa Phó trưởng phòng 0938.269.977  
12. Phòng Tài chính - Kế hoạch
  Nguyễn Đức Phương Trưởng phòng 0913.637.697  
  Lương Chí Cường Phó trưởng phòng 0903.929.249  
  Đinh Vũ Thu Hằng Phó trưởng phòng 0913.191.363  
III. Các đơn vị thuộc quận    
1. BCH Quân sự    
  Trần Thanh Dũng Chỉ huy trưởng 0989.016.782  
  Nguyễn Trọng Lý Chính trị viên 0913.650.055  
  Nguyễn Văn Phát Phó Chỉ huy trưởng 0983.629.894  
  Võ Văn Phước Phó Chỉ huy trưởng 0908.159.494  
  Nguyễn Ngọc Hùng Chính trị viên phó 0978.772.998  
2. BCH Công an    
  Lê Hồng Hà Trưởng Công an 0913.152.215  
  Nguyễn Văn Chiến Phó Trưởng Công an 0903.903.138  
  Trần Thị Kim Lý Phó Trưởng Công an 0906.362.584  
  Phan Hồng Phúc Phó Trưởng Công an 0903.936.888  
3. Chi cục Thuế    
  Phạm Lê Khương Chi cục trưởng 0903.913.553  
  Nguyễn Đức Hòa Chi cục phó 0903.328.232  
  Nguyễn Đức Ơn Chi cục phó 0903.831.568  
  Doãn Thu Thủy Chi cục phó 0913.664.733  
4. Kho bạc Nhà nước    
  Nguyễn Thiện Hải Giám đốc 0982.781.060  
  Võ Cao Tòng Phó Giám đốc 0907.304.455  
5. Đội Quản lý thị trường 3B    
  Lâm Thái Lộc Đội trưởng 0906.821.064  
  Ngô Văn Tiến Phó Đội trưởng 0913.704.738  
  Phạm Hồng Hải Phó Đội trưởng 0903.779.907  
6. Bảo hiểm xã hội    
  Phạm Văn Phát Giám đốc 0908.101.149  
  Huỳnh Văn Thị Thùy Hương Phó Giám đốc 0908.872.804  
  Vũ Thế Đức Phó Giám đốc 0933.110.011  
7. Bệnh viện    
  Trần Hữu Nghĩa Giám đốc 0918.090.406  
  Võ Thanh Thư Phó Giám đốc 0908.00.11.66  
8. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích    
  Vũ Thị Tường Vy Giám đốc 0913.913.501  
  Dương Văn Hai Phó Giám đốc 0903.759.952  
  Nguyễn Trường Phi Phó Giám đốc 0913.110.390  
  Nguyễn Đắc Vinh Phó Giám đốc 0903.641.321  
9. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình  
  Phan Thế Huy Giám đốc 0903.750.565  
  Đặng Đoàn Phi Phó Giám đốc 0903.830.150  
  Trần Nhân Hậu Phó Giám đốc 0908.205.293  
  Đặng Hữu Tài Phó Giám đốc 0903.647.445  
10. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng    
  Hồ Quang Can Trưởng ban 0913.910.647  
  Lê Ngọc Dũ Phó ban 0903.617.748  
  Thân Thanh Phong Phó ban 0909.924.365  
11. Trung tâm Văn hóa    
  Lê Anh Tuấn Kiệt Giám đốc 0903.392.394  
  Vi Văn Cẩn Phó Giám đốc 0913.604.663  
12. Trung tâm Y tế dự phòng    
  Huỳnh Thị Lam Tuyền Phó Giám đốc 0908.438.747  
  Tống Văn Đức Phó Giám đốc 0985.714.009  
13. Trung tâm Thể dục thể thao    
  Nguyễn Văn Cường Giám đốc 0903.399.142  
  Võ Xuân Thành Phó Giám đốc 0908.138.160  
  Lương Quốc Thiện Phó Giám đốc 0903.657.394  
14. Viện Kiểm Sát
  Nguyễn Thanh Phương Viện Trưởng 0903.946.999  
  Nguyễn Thị Như Hòa Phó Viện Trưởng 0908.299.023  
  Nguyễn Thanh Nhã Phó Viện Trưởng 0903.830.440  
15. Chi cục Thi Hành án
  Lê Thị Lệ Duyên Chi cục Trưởng 0903.766.660  
  Bùi Thị Thúy Phượng Phó Chi cục Trưởng 0909.450.968  
  Lê Văn Kiệt Phó Chi cục Trưởng 0918.332.829  
16. Tòa án
  Võ Thanh Bửu Tịnh Chánh án 0903.717.987  
  Trần Nam Bình Phó Chánh án 0901.995.959  
  Phù Quốc Tuấn Phó Chánh án 0908.421.241  
17. Phòng Cảnh sát PCCC
  Nguyễn Văn Nhất Trưởng phòng 0903.302.577  
  Bùi Quang Nên Phó Trưởng phòng 0908.102.014  
  Lại Văn Hải Phó Trưởng phòng 0906.339.935  
  Lê Mai Hùng Phó Trưởng phòng 0903.706.225  
18. Chợ Vườn Chuối
  Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng Ban 0908.871,727  
  Trần Văn Anh Phó Ban 0907.589.756  
  Trần Thụy Thanh Thanh Phó Ban 0986.573.585  
19. Chợ Bàn Cờ
  Nguyễn Thanh Cường Trưởng Ban 0907.962.606  
       
20. Chợ Nguyễn Văn Trỗi
  Lê Thị Lệ Trưởng Ban 0902.722.660  
       
       
IV. Ủy ban nhân dân 14 phường
Phường 1
  Trần Vinh Quang Chủ tịch 0908.442.250  
  Trương Võ Thùy Mị Phó Chủ tịch 0938.171.879  
  Mai Trung Hiếu Phó Chủ tịch  
Phường 2
  Mai Tấn Đạt Chủ tịch 0913.140.891  
  Nguyễn Thị Mỹ Hương Phó Chủ tịch 0908.834.546  
Phường 3
  Phạm Đăng Nam Chủ tịch 0937.961.978  
  Nguyễn Hồng Diễm Phúc    
Phường 4
  Phạm Anh Tú Phó Chủ tịch  
  Nguyễn Ngọc Đức Phó Chủ tịch 0983.028.124  
Phường 5
  Trần Khánh Linh Chủ tịch 0903.345.840  
  Nguyễn Thái Long Hải Phó Chủ tịch 0982.759.175  
  Đậu Thị Quỳnh Liên Phó Chủ tịch 0945.945.234  
Phường 6
  Lê Minh Đạt Chủ tịch 0908.844.108  
  Phạm Minh Trung Phó Chủ tịch 0903.259.717  
Phường 7
  Trần Hải Nguyên Chủ tịch 0903.870.085  
  Huỳnh Đỗ Tiến Phó Chủ tịch 0908.377.080  
Phường 8
  Bùi Minh Tuấn Chủ tịch 0903.264.964  
  Nguyễn Hoàng Oanh Phó Chủ tịch  
  Nguyễn Trần Hoàng Phúc Phó Chủ tịch 0908.810.852  
Phường 9
  Dương Minh Hải Chủ tịch 0908.136.595  
  Nguyễn Ngọc Bình Phó Chủ tịch 0903.014.366  
  Phan Thị Mỹ Tiên Phó Chủ tịch 0916.969.287  
Phường 10
  Nguyễn Thị Hoa Phó Chủ tịch 0909.611.014  
Phường 11
  Trần Hoài Nam Chủ tịch 0902.340.768  
  Trần Thị Thùy Trang Phó Chủ tịch 0903.944.155  
  Lý Trọng Huy Phó Chủ tịch  
Phường 12
  Trần Thanh Túc Chủ tịch 0963.121.877  
  Trần Ngọc Hạnh Phó Chủ tịch 0907.804.490  
Phường 13
  Nguyễn Thanh Thiện Chủ tịch 0939.271.710  
  Đỗ Thị Kim Hạnh Phó Chủ tịch 0909.312.136  
Phường 14
  Đoàn Thị Cẩm Tú Chủ tịch 0913.124.918  
  Mai Ngọc Anh Phó Chủ tịch 0907.302.999  
  Nguyễn Thanh Thúy Thành Phó Chủ tịch 0908.680.886  

Văn phòng HĐND-UBND Quận 3