Mặt trận tổ quốc & các đoàn thể
Một cửa điện tử
Quận 3 đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn trong tháng 8 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 24/9/2020)
Công báo
Bottom 1
Bottom 2
Bottom 3
Bottom 4
Bottom 5
Bottom 6
Bottom 7