DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3 

Điện thoại:  39.326.868

Điện thoại đường dây nóng: 088.8962300

 

+ Ban Tiếp công dân: 39.326.868 – Số nội bộ: 108

+ Văn phòng Quận ủy: 39.307.445 – 39.305.711

+ Chi cục Thống kê: 39.349.600 – 39.349.602         

+ Công an Quận 3: 38.392.764

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I. Thường trực Hội đồng nhân dân Quận

 

Đoàn Thanh Hải

Trưởng ban Pháp chế

0918.343.161

 

Trần Thị Hường

Trưởng ban KTXH

0909.121.235

Lưu Hoàng Tuấn

Phó Trưởng ban KTXH

0913.619.188

Bùi Hữu Huy Hoàng

Phó Trưởng ban Pháp chế

0909.110.009

II. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận

Võ Văn Đức

Chủ tịch

0908.113.706

Vũ Thị Mỹ Ngọc

Phó Chủ tịch

0906.022.424

Trần Thanh Bình

Phó Chủ tịch

0903.397.909

Phạm Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

0903.391.839

III. Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân

 

Lê Hữu Sơn Tùng

Chánh Văn phòng

0903.602.601

109

Hứa Thị Mỹ Hương

Phó Chánh Văn phòng

0909.068.092

109

2. Phòng Nội vụ

 

Võ Thị Minh Tâm

Trưởng phòng

0918.208.870

119

 

Nguyễn Ngọc Trang

Phó Trưởng phòng

0906.636.947

120

 

Đinh Vũ Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

0913.191.363

121

Nguyễn Ngọc Bình

Phó Trưởng phòng

0937.163.648

3. Thanh Tra

 

Lê Thành Quốc

Chánh Thanh tra

0908.457.323

116

 

Nguyễn Mạnh Quân

Phó Chánh Thanh tra

0908.416.767

118

4. Phòng Quản lý đô thị

 

Đỗ Minh Long

Trưởng phòng

0903.876.199

140

Lê Tấn Hườn

Phó Trưởng phòng

0903.663.396

142

Trần Hải Nguyên

Phó Trưởng phòng

0903.870.085

 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phan Thế Huy

Trưởng phòng

0903.750.565

137

 

Quách Kiều Long

Phó Trưởng phòng

0908.160.601

138

 

Nguyễn Ngọc An Khang

Phó Trưởng phòng

0903.869.489

139

6. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

 

Nguyễn Chí Thành

Giám đốc

0913.615.739

Nguyễn Mạnh Khởi

Phó Giám đốc

0903.181.221

143

 

Trà Văn Nhân

Phó Giám đốc

0903.622.589

144

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Lê Minh Đạt

Trưởng phòng

0908.844.108

134

 

Vũ Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

0919.786.997

135

Đỗ Văn Tùng

Phó Trưởng phòng

0918.045.678

136

8. Phòng Kinh tế

 

Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng

0918288882

125

 

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trường phòng

0909.609.036

127

9. Phòng Tư pháp

 

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng phòng

0903.002.929

122

 

Trịnh Minh Trung

Phó trưởng phòng

0913.733.886

123

 

Võ Thị Ngọc Hân

Phó trưởng phòng

0909.169.632

124

10. Phòng Y tế

 

Huỳnh Thị Lam Tuyền

Trưởng phòng

0908.438.747

 

Trần Hữu Nghĩa

Phó trưởng phòng

0918.090.406

 

Nguyễn Quang Đại

Phó trưởng phòng

0989.001.006

11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Nguyễn Đức Phương

Trưởng phòng

0913.637.697

131

 

Hồ Thu Loan

Phó trưởng phòng

0908.358.989

132

 

Trần Thị Thùy Trang

Phó trưởng phòng

0903.944.155

133

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Phạm Đăng Khoa

Trưởng phòng

0908.828.0579

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phó trưởng phòng

0903.915.211

Dương Hữu Nghĩa

Phó trưởng phòng

0938.269.997

Nguyễn Văn Phước

Phó trưởng phòng

0903.313.641

13. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Nguyễn Quang Nam Thắng

Trưởng phòng

0913.711.733

128

 

Đặng Đoàn Phi

Phó trưởng phòng

0903.830.150

129

 

Lương Chí Cường

Phó trưởng phòng

0903.929.249

130

IV. Các đơn vị thuộc quận

 

 

1. BCH Quân sự

 

 

 

Nguyễn Duy Trung

Chỉ huy trưởng

0908.224.796

 

Nguyễn Ngọc Hùng

Chính trị viên

0978.772.998

 

Huỳnh Trung Hiếu

Phó Chỉ huy trưởng

0907.889.567

 

Cao Văn An

Phó Chỉ huy trưởng

0982.148.060

2. BCH Công an

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Minh

Trưởng Công an

0972.181.818

 

Trần Thị Kim Lý

Phó Trưởng Công an

0906.362.584

 

Phan Hồng Phúc

Phó Trưởng Công an

0903.936.888

3. Chi cục Thuế

 

 

 

Phạm Lê Khương

Chi cục trưởng

0903.913.553

 

Nguyễn Thanh Hiền

Chi cục phó

0903.661.100

 

Nguyễn Đức Ơn

Chi cục phó

0903.831.568

 

Doãn Thu Thủy

Chi cục phó

0913.664.733

4. Chi cục Thống kê

Dư Thị Thanh Trúc

Chi cục trưởng

0918.979.585

Nguyễn Như Thảo

Phó Chi cục trưởng

0938.511.369

5. Kho bạc Nhà nước

 

 

 

Phạm Hoàng Quang

Giám đốc

0901.331.179

 

Đỗ Thị Thương

Phó Giám đốc

0908.651.134

6. Đội Quản lý thị trường 3B

 

 

 

 

Lâm Thái Lộc

Đội trưởng

0906.821.064

 

Phạm Hồng Hải

Phó Đội trưởng

0903.779.907

 

Ngô Văn Tiến

Phó Đội trưởng

0913.704.738

7. Bảo hiểm xã hội

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Giám đốc

0983.779.762

 

Vũ Thế Đức

Phó Giám đốc

0933.110.011

 

Huỳnh Văn T.Thùy Hương

Phó Giám đốc

0908.872.804

Nguyễn Thị Bình

Phó Giám đốc

0909.781.661

8. Trung tâm Y tế

Nguyễn Thái

Phó Giám đốc

0903.107.115

Nguyễn Tấn Sơn

Phó Giám đốc

0933.038.977

 

Lê Tư

Phó Giám đốc

0905.979.557

 

9. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích

 

 

 

Vũ Thị Tường Vy

Chủ tịch HĐTV

0913.913.501

 

Nguyễn Trường Phi

Giám đốc

0913.110.390

 

Dương Văn Hai

Phó Giám đốc

0903.759.952

 

Nguyễn Khoa Nguyên

Phó Giám đốc

0903.115.118

10. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

Trần Nhân Hậu

Giám đốc

0908.205.293

11. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

 

 

Hồ Quang Can

Trưởng ban

0913.910.647

 

Lê Ngọc Dũ

Phó Trưởng ban

0903.617.748

12. Đội Thanh tra địa bàn

Đặng Văn Huệ

Đội trưởng

0903.643.761

Nguyễn Ngọc Ngân

Phó Đội trưởng

0913.975.752

13. Trung tâm Văn hóa-Thể thao

 

 

 

Nguyễn Văn Cường

Giám đốc

0903.399.142

 

Ủ Văn Minh Hùng

Phó Giám đốc

0911.753.568

 

Lê Hùng Việt

Phó Giám đốc

0903.616.041

Nguyễn Hữu Bình

Phó Giám đốc

0903.777.287

Võ Xuân Thành

Phó Giám đốc

0908.138.160

V. Ủy ban nhân dân 14 phường

Phường 1

 

Trần Vinh Quang

Phó Chủ tịch

0908.442.250

 

 

Trần Quang Hải

Phó Chủ tịch

0907.652.945

 

 

 

 

 

 

Phường 2

 

Phạm Tuyết Anh

Chủ tịch

0918.633.366

 

 

Mai Trung Hiếu

Phó Chủ tịch

0907.333.207

 

Phường 3

 

Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ tịch

0908.300.584

 

 

Nguyễn Hồng Diễm Phúc

Phó Chủ tịch

0906.758.504

 

Phường 4

 

Lê Minh Tuấn Anh

Chủ tịch

0934.994.777

 

 

Nguyễn Ngọc Đức

Phó Chủ tịch

0983.028.124

 

 

Trần Thị Kim Liễu

Phó Chủ tịch

0938.310.810

 

Phường 5

 

Trần Khánh Linh

Chủ tịch

0903.345.840

 

 

Mai Ngọc Anh

Phó Chủ tịch

0907.302.999

 

 

Đậu Thị Quỳnh Liên

Phó Chủ tịch

0945.945.234

 

Phường 6

 

Phạm Minh Trung

Chủ tịch

0903.259.717

 

 

Huỳnh Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch

0909.507.884

 

Phường 7

 

Nguyễn Thị Thu Dung

Chủ tịch

0984.236.686

 

 

Nguyễn Thái Long Hải

Phó Chủ tịch

0982.759.175

 

Phường 8

 

Bùi Minh Tuấn

Chủ tịch

0903.264.964

 

 

Nguyễn Thùy Linh

Phó Chủ tịch

0978.505.539

 

Phường 9

 

Dương Minh Hải

Chủ tịch

0908.136.595

 

 

Nguyễn Huỳnh Phương Duy

Phó Chủ tịch

0782.076.676

 

Phường 10

 

Nguyễn Thanh Thúy Thành

Chủ tịch

0933.706.369

 

 

Phó Chủ tịch

 

 

Phường 11

 

Nguyễn Vũ Trường Hải

Chủ tịch

0918.120.563

 

 

Đỗ Thị Kim Hạnh

Phó Chủ tịch

0909.312.136

 

Phường 12

 

Trần Hữu Tài

Chủ tịch

0903.647.445

 

 

Trần Thị Hồng Lam

Phó Chủ tịch

0938.902.428

 

Phường 13

 

Phan Thị Mỹ Tiên

Chủ tịch

0987.722.169

 

 

Trần Hoàng Phúc

Phó Chủ tịch

0908.810.852

 

Phường 14

 

Nguyễn Tất Sơn

Chủ tịch

0908.371.372

 

 

Tân Huỳnh Trọng Quang

Phó Chủ tịch

0933.668.048