DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3 

Điện thoại:  39.326.868

Điện thoại đường dây nóng: 088.8962300

 

+ Ban Tiếp công dân: 39.326.868 – Số nội bộ: 108

+ Văn phòng Quận ủy: 39.307.445 – 39.305.711

+ Chi cục Thống kê: 39.349.600 – 39.349.602         

+ Công an Quận 3: 38.392.764

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận

Võ Văn Đức

Chủ tịch

39.326.868

101

Vũ Thị Mỹ Ngọc

Phó Chủ tịch

39.326.868

102

Trần Thanh Bình

Phó Chủ tịch

39.326.868

103

Phạm Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

39.326.868

104

II. Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân

Lê Hữu Sơn Tùng

Chánh Văn phòng

0903.602.601

109

Hứa Thị Mỹ Hương

Phó Chánh Văn phòng

0909.068.092

109

Đậu Thị Quỳnh Liên

Phó Chánh Văn phòng

0945945234

2. Phòng Nội vụ

Lê Minh Đạt

Trưởng phòng

0908.844.108

119

Nguyễn Ngọc Bình

Phó Trưởng phòng

0937.163.648

3. Thanh Tra

Lê Thành Quốc

Chánh Thanh tra

0908.457.323

116

Nguyễn Mạnh Quân

Phó Chánh Thanh tra

0908.416.767

118

4. Phòng Quản lý đô thị

Phan Thế Huy

Trưởng phòng

0903.750.565

140

Lê Tấn Hườn

Phó Trưởng phòng

0903.663.396

142

Trần Hải Nguyên

Phó Trưởng phòng

0903.870.085

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đỗ Minh Long

Trưởng phòng

0903.876.199

137

Quách Kiều Long

Phó Trưởng phòng

0908.160.601

138

Nguyễn Ngọc An Khang

Phó Trưởng phòng

0903.869.489

139

6. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Nguyễn Chí Thành

Giám đốc

0913.615.739

Nguyễn Mạnh Khởi

Phó Giám đốc

0903.181.221

143

Trà Văn Nhân

Phó Giám đốc

0903.622.589

144

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

Lương Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng

0905044239

134

Vũ Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

0919786997

135

Trần Vinh Quang

Phó Trưởng phòng

0908442250

136

8. Phòng Kinh tế

Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng

0918288882

126

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trường phòng

0909.609.036

127

 

Phạm Tuyết Anh

Phó Trường phòng

0918633366

 

9. Phòng Tư pháp

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng phòng

0903.002.929

122

Trịnh Minh Trung

Phó trưởng phòng

0913.733.886

123

Võ Thị Ngọc Hân

Phó trưởng phòng

0909.169.632

124

10. Phòng Y tế

Huỳnh Thị Lam Tuyền

Trưởng phòng

0908.438.747

Trần Hữu Nghĩa

Phó trưởng phòng

0918.090.406

Nguyễn Quang Đại

Phó trưởng phòng

0989.001.006

11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Nguyễn Đức Phương

Trưởng phòng

0913.637.697

131

Trần Thanh Túc

Phó trưởng phòng

0963121877

132

Trần Thị Thùy Trang

Phó trưởng phòng

0903.944.155

133

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phạm Đăng Khoa

Trưởng phòng

0908.828.0579

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phó trưởng phòng

0903.915.211

Dương Hữu Nghĩa

Phó trưởng phòng

0938.269.997

Nguyễn Văn Phước

Phó trưởng phòng

0903.313.641

13. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Quang Nam Thắng

Trưởng phòng

0913.711.733

128

Đặng Đoàn Phi

Phó trưởng phòng

0903.830.150

129

Nguyễn Thanh Thúy Thành

Phó trưởng phòng

0933706369

130

III. Các đơn vị thuộc quận

1. BCH Quân sự

Nguyễn Duy Trung

Chỉ huy trưởng

0908.224.796

Nguyễn Ngọc Hùng

Chính trị viên

0978.772.998

Huỳnh Trung Hiếu

Phó Chỉ huy trưởng

0907.889.567

Cao Văn An

Phó Chỉ huy trưởng

0982.148.060

2. BCH Công an

Trần Hồng Minh

Trưởng Công an

0972.181.818

Phó Trưởng Công an

Phan Hồng Phúc

Phó Trưởng Công an

0903.936.888

3. Chi cục Thuế

Doãn Thu Thủy

Chi cục trưởng

0913.664.733

Nguyễn Thanh Hiền

Chi cục phó

0903.661.100

Nguyễn Đức Ơn

Chi cục phó

0903.831.568

4. Chi cục Thống kê

Dư Thị Thanh Trúc

Chi cục trưởng

0918.979.585

Nguyễn Như Thảo

Phó Chi cục trưởng

0938.511.369

5. Kho bạc Nhà nước

Phạm Hoàng Quang

Giám đốc

0901.331.179

Đỗ Thị Thương

Phó Giám đốc

0908.651.134

6. Đội Quản lý thị trường 3B

Lâm Thái Lộc

Đội trưởng

0906.821.064

Phạm Hồng Hải

Phó Đội trưởng

0903.779.907

Ngô Văn Tiến

Phó Đội trưởng

0913.704.738

7. Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Giám đốc

0983.779.762

Vũ Thế Đức

Phó Giám đốc

0933.110.011

Huỳnh Văn T.Thùy Hương

Phó Giám đốc

0908.872.804

Nguyễn Thị Bình

Phó Giám đốc

0909.781.661

8.Trung tâm Y tế

Nguyễn Thái

Phó Giám đốc

0903.107.115

Nguyễn Tấn Sơn

Phó Giám đốc

0933.038.977

Lê Tư

Phó Giám đốc

0905.979.557

9. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích

Vũ Thị Tường Vy

Chủ tịch HĐTV

0913.913.501

Nguyễn Trường Phi

Giám đốc

0913.110.390

Dương Văn Hai

Phó Giám đốc

0903.759.952

Nguyễn Khoa Nguyên

Phó Giám đốc

0903.115.118

10. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

Trần Nhân Hậu

Giám đốc

0908.205.293

11. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Hồ Quang Can

Trưởng ban

0913.910.647

Lê Ngọc Dũ

Phó Trưởng ban

0903.617.748

12. Đội Thanh tra địa bàn

Đội trưởng

Nguyễn Ngọc Ngân

Phó Đội trưởng

0913.975.752

13. Trung tâm Văn hóa-Thể thao

Nguyễn Văn Cường

Giám đốc

0903.399.142

Ủ Văn Minh Hùng

Phó Giám đốc

0911.753.568

Lê Hùng Việt

Phó Giám đốc

0903.616.041

Nguyễn Hữu Bình

Phó Giám đốc

0903.777.287

Võ Xuân Thành

Phó Giám đốc

0908.138.160

IV. Ủy ban nhân dân 14 phường

Phường 1

Phạm Minh Trung

Phó Chủ tịch

0903259717

Trần Quang Hải

Phó Chủ tịch

0907.652.945

Phường 2

Nguyễn Thị Thu Dung

Chủ tịch

0984236686

Phạm Thị Hoài An

Phó Chủ tịch

0906686977

 

 

 

 

 

Phường 3

Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ tịch

0908.300.584

Nguyễn Hồng Diễm Phúc

Phó Chủ tịch

0906.758.504

Phường 4

Nguyễn Ngọc Đức

Chủ tịch

0983.028.124

Trần Thị Kim Liễu

Phó Chủ tịch

0938.310.810

Phường 5

Dương Minh Hải

Chủ tịch

0908.136.595

Mai Trung Hiếu

Phó Chủ tịch

0907333207

Phường Võ Thị Sáu

Phạm Đăng Nam

Chủ tịch

0937961978

Huỳnh Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch

0909.507.884

Phường 9

Trần Khánh Linh

Chủ tịch

0903.345.840

Nguyễn Huỳnh Phương Duy

Phó Chủ tịch

0782.076.676

Phường 10

Mai Ngọc Anh

Chủ tịch

0907.302.999

Lý Trọng Huy

Phó Chủ tịch

0909611014

Phường 11

Phan Thị Mỹ Tiên

Chủ tịch

0987.722.169

Đỗ Thị Kim Hạnh

Phó Chủ tịch

0909.312.136

Phường 12

Trần Hữu Tài

Chủ tịch

0903.647.445

Trần Thị Hồng Lam

Phó Chủ tịch

0938.902.428

Nguyễn Thùy Linh

Phó Chủ tịch

0978.505.539

Phường 13

Bùi Hữu Huy Hoàng

Chủ tịch

0909110009

Trần Hoàng Phúc

Phó Chủ tịch

0908.810.852

Phường 14

Nguyễn Tất Sơn

Chủ tịch

0908.371.372

Tân Huỳnh Trọng Quang

Phó Chủ tịch

0933.668.048