Ngày 12 tháng 10, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 đã tổ chức tập huấn các nội dung trong Quy định số 22-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí Vũ Thị Tường Vy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty đã triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm giúp tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy nơi được kiểm tra đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, Đảng bộ công ty không xảy ra tình trạng khuyết điểm vi phạm các quy định của Đảng, cơ sở đảng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 

 Nguyễn Trường Phi