Ngày 18/1, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 3 đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Vũ Thị Tường Vy, Bí thư Đảng ủy công ty, đã báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 31-NQ/TW.

Đảng ủy đã chỉ đạo sau hội nghị học tập, quán triệt, việc thảo luận các giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết sẽ được tiến hành trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 1/2023 do Bí thư Chi bộ chủ trì; sau thảo luận, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết gắn với đăng ký rèn luyện hàng năm, làm cơ sở đánh giá đảng viên cuối năm.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi