Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-DVCI ngày 14/02/2023 của Giám đốc, sáng ngày 04 tháng 4 năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 3 đã tổ chức thi tay nghề, xét nâng bậc lương năm 2023 cho 37 công nhân lao động của Đội Vệ sinh môi trường, Đội Cây xanh, Đội Dịch vụ đô thị và Nhân viên các Phòng Chuyên môn thuộc Công ty.

Nội dung thi gồm: Phần 1: Bộ Luật lao động 2019, Nội quy lao động; Phần 2: Quy trình kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

Hình thức thi gồm Lý thuyết: thi trắc nghiệm; Thực hành: thi vấn đáp.

   Ban Giám khảo kỳ thi gồm:

+ Ông Nguyễn Trường Phi                Giám Đốc                      Trưởng Ban GK  

+ Ông Nguyễn Khoa Nguyên            Phó Giám Đốc               Phó Ban GK  

+ Ông Dương Văn Hai                      Nhân viên P.KT              Thành  viên

+ Ông Nguyễn Trần Nguyên             Chủ tịch Công đoàn       Thành  viên

+ Bà Đinh Thị Nhàn                          Ủy viên BCH.CĐ           Thành  viên

+ Ông Nguyễn Thanh Đoàn              Ủy viên BCH.CĐ           Thành  viên

+ Ông Mai Văn Tùng                        Phó P.TCHC                   Thành  viên

+ Trưởng đơn vị có thí sinh dự thi                                            Thành  viên

Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu mến nghề nghiệp với công việc được giao và ôn luyện thực hiện các thao tác nghiệp vụ đúng quy trình, đúng kỹ thuật, đồng thời là cơ hội để xem xét kịp thời nâng bậc lương cho người lao động đúng với bậc chuyên môn theo quy định của Luật lao động.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thi tay nghề, xét nâng bậc lương, hàng năm Đảng ủy đều lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức thường xuyên kỳ thi nâng cao tay nghề, nhất là đối với lực lượng công nhân vệ sinh môi trường của Công ty, qua đó từng bước trang bị kỹ năng lao động, làm cho chất lượng lao động ngày càng chuyên nghiệp, năng suất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 “Xây dựng Quận 3 xanh, sạch và thân thiện môi trường, giai đoạn 2020 – 2025”.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi