Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 08/KH-TP-LĐTB&XH ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trong năm 2022; vào ngày 23/7/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 3, phòng Tư pháp và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 3 đã tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em và các văn bản về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thu hút gần 100 trẻ em trên địa bàn quận tham dự.

Tại Hội nghị, các em đã được nghe Báo cáo viên Nguyễn Văn Tính – Phó Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trẻ em gồm: quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Qua đó vận động các em cùng tham gia thực hiện tốt luật này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như thực hiện tốt bổn phận của trẻ em.

Thông qua buổi tuyên truyền, các em đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh bị xâm hại, bạo lực, phòng tránh tai nạn thương tích. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em tìm hiểu pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của bản thân, góp phần cùng gia đình và nhà trường giáo dục các em là con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội./.

leftcenterrightdel

(Báo cáo viên Nguyễn Văn Tính – Phó Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang trình bày tại hội nghị).

Huỳnh Bảo Phương