Ngày 11/1, Công an Quận 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an quận thường xuyên lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; coi trọng việc nắm, quản lý tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và ngành. Cán bộ, đảng viên đều có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Đảng bộ Công an quận sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế để tiếp tục giữ vững thành tích “Đơn vị Quyết thắng” và “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; làm tốt công tác tham mưu với Quận ủy, UBND quận trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; cùng hệ thống chính trị và nhân dân góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, xây dựng Quận 3 “Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

Hội nghị đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 50 cá nhân hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2022. (ảnh)

leftcenterrightdel
 

Lê Minh Tuấn