Ngày 01 tháng 08 năm 2017, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 260/ KH-UBATGTQG về tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”. Nhằm triển khai phát động rộng rãi việc tham gia giải thưởng, Ủy ban nhân dân quận 3 triển khai như sau:

      1. Đối tượng tham dự: tất cả công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả.

      Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký không được tham gia giải thưởng.

      2. Các tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng thuộc các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử đã được đăng trên các loại hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian từ ngày 1.1.2017 đến ngày 15.11.2017.

      3. Nội dung tác phẩm tập trung một số vấn đề như sau:

      - Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền Luật Giao thông, vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tiếp tục tập trung phản ánh các hoạt động theo chủ đề của Năm an toàn giao thông 2017 là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”...

      - Biểu dương các địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

      - Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không.

      4. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến 16 giờ 30 phút ngày 15.11.2017.

      Các tác phẩm tham gia dự giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia (địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

      Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”. Thể lệ và kết quả cuộc thi truy cập website của Ủy ban ATGT quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn.

      Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp chính quyền trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên tham gia tuyên tuyền về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hương Hứa