Ngày 03/12/2016, Chi đoàn Dân quân Phường 7 đã tổ chức ra quân thực hiện xóa và thu các bảng quảng cáo sai quy định trên 16 tuyến đường của toàn Phường. Cùng tham gia có bộ phận Văn hóa thông tin của Ủy ban nhân dân Phường để đảm bảo tính chuyên môn. Kết quả đã xóa và thu về trên 100 băng rôn quảng cáo treo sai quy định, không có giấy phép... Đây là hoạt động thiết thực của các đoàn viên chi đoàn Dân quân góp phần bảo vệ mỹ quan đô thị trên địa bàn Phường 7.

 

Thu các bảng quảng cáo sai quy định trên tuyến đường Võ Thị Sáu.

Trương Long