Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Chương trình Hành động số 09-CtrHĐ/QU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Quận ủy quận 3 về “Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Quận 3”. Ủy ban nhân dân quận 3 đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 về phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và mảng xanh trên địa bàn Quận 3 giai đoạn 2015 – 2020. Qua 01 năm thực hiện, nay đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt là trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm.

      Nhằm đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện; tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp trong thời gian tới; đồng thời để kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm. Ngày 12/01/2017, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn Quận.

      Đã có 7/14 phường (gồm phường 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12) tổ chức vận động nhân dân hiến đất mở rộng 12 hẻm (theo chỉ tiêu Đại hội là 28 hẻm); tổng số hộ tham gia hiến đất là 461 hộ với diện tích mở rộng là 1.865m2 tương ứng với số tiền là 93,25 tỷ đồng.

      Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban nhân dân các phường 2, 4, 7, 9, 11, 12, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm; các phòng, ban chức năng thuộc quận, các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông,… đã phối hợp tốt trong công tác phối hợp ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật với công tác mở rộng hẻm của quận 3; đặc biệt ghi nhận và cảm ơn đến các hộ dân đã tích cực hưởng ứng trong việc hiến đất mở rộng hẻm; mong muốn nhân dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền chỉnh trang đô thị để xây dựng quận 3 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

      Đại diện các hộ dân, ông Lê Hữu Thọ (địa chỉ 205/32 Trần Văn Đang, Phường 11) đã phát biểu cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm đầu tư chỉnh trang tuyến hẻm 205 Trần Văn Đang hiện và mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục đầu tư chỉnh trang các con hẻm khác để xây dựng đô thị quận 3 ngày một khang trang, hiện đại hơn nữa góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

      Nhằm khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác hiến đất mở rộng hẻm trong năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã khen thưởng 09 tập thể đã có thành tích tốt trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm và khen thưởng cho 21 hộ dân tiêu biểu, tích cực hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn Quận 3.

 

Đồng chí Trần Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân Quận 3 trao giấy khen và tiền thưởng 5.000.000 đồng/ 1 tập thể tiêu biểu.

 

Đồng chí Trần Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 trao giấy

khen và tiền thưởng 3.000.000 đồng/ 1 hộ dân tiêu biểu, tích cực tham gia hiến đất mở rộng hẻm.

Chí Bằng – VP. HĐND - UBND