Ngày 15 tháng 3 năm 2016, Quận ủy Quận 3 tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn Quận 3 nhằm đẩy mạnh việc lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, hướng tới xây dựng Quận 3 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

      Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận chủ trì hội nghị. Đến tham dự, có đồng chí Ngô Quang Lệ, Phó Văn phòng Ban An  toàn giao thông Thành phố; các đồng chí Quận ủy viên, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể của Quận; cấp ủy cơ sở đảng cùng các bí thư chi bộ khu phố trực thuộc.

      Trong những năm qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn luôn được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Mặc dù bước đầu đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị từng bước được nâng cao; tuy nhiên, tình trạng đậu xe, buôn bán dưới lòng đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số người dân còn chưa cao, tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, câu cá trên Kênh Nhiêu Lộc vẫn còn phổ biến, gây phản cảm, bức xúc trong Nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Quận ủy nhận thấy cần phải khẩn trương đẩy mạnh việc lập lại trật tự, văn minh, mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận, thực hiện quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc lập lại trật tự, văn minh, mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận 3.

      Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 về thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 3, từ đó nhận xét, đánh giá các kết quả đạt được và rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch quản lý trật tự đô thị năm 2017, đảm bảo hợp tình, hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác một cách toàn diện.

      Phát biểu tại Hội nghị, các đơn vị tham dự đã đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp, cách làm hay trong thời gian vừa qua, nhất là các phường đạt nhiều kết quả tích cực, đi đầu trong việc triển khai, thực hiện công tác lập lại trật tự, văn minh, mỹ quan đô thị. Qua đó, nhấn mạnh sự chung tay, đồng lòng của cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật trong việc giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp cũng như xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đảm bảo không để kéo dài, tái diễn.

 

Thường trực Đảng ủy - Hội đồng nhân dân –

Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1, 7, 14

đại diện 14 phường ký kết trách nhiệm phối hợp tham gia công tác quản lý trật tự đô thị

      Tại Hội nghị, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường đã tham gia ký kết trách nhiệm phối hợp tham gia công tác quản lý trật tự đô thi trên địa bàn, khẳng định sự đồng lòng và quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong công tác lập lại trật tự đô thị.

 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - TUV, Bí thư Quận ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh việc lập lại trật tự đô thị, vỉa hè là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, cần có sự quyết tâm vào cuộc của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó phải chú trọng vai trò của cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân; đẩy mạnh sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể và Công an, tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, xử lý nghiêm các vi phạm, không để các hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, giữ xe lấn chiếm hè phố trái quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường; phát huy hiệu quả tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng, đảm bảo xây dựng Quận 3 văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phương Khanh (VPQU)