Chiều ngày 12 tháng 4 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 3 tổ chức phiên họp định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024

Cuộc họp do bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 3 chủ trì. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội quận, Ban Giám đốc Phòng giao dịch và tổ Kế hoạch Nghiệp vụ Phòng giao dịch NHCSXH quận.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Phòng giao dịch, thành viên Ban đại diện quận báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội quận trong quý 1/2024 đạt nhiều kết quả quan trọng:

Tổng nguồn vốn đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 đạt 211.749 triệu đồng, tăng 15.428 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn Trung ương và Thành phố chuyển về là 191.349 triệu đồng, nguồn vốn địa phương từ Quỹ Hỗ trợ giảm nghèo (HTGN) chuyển sang là 11.907 triệu đồng, từ ngân sách quận là 8.493 triệu đồng đã cho vay giải quyết việc làm (GQVL). Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV được 108/108 tổ với số tiền 20.478 triệu đồng, tăng 1.162 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 193.312 triệu đồng, tăng 7.616 triệu đồng so với đầu năm, đạt 91,29% kế hoạch năm 2024. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã cho 430 lượt khách hàng vay vốn, doanh số cho vay đạt 24.775 triệu đồng. Về chất lượng tín dụng, nợ quá hạn có 12/14 phường giảm so với đầu năm, trong đó Phường 1, 4, 14 là giảm nhiều nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn những mặt tồn tại, hạn chế như: Có 2 phường là Phường 2, 10 còn tăng nợ quá hạn so với đầu năm, còn 3 phường nợ quá hạn trên 2% là Phường 1, 9, 11 cần tích cực giảm nợ quá hạn trong năm 2024, có 3 phường giảm dư nợ so với đầu năm là Phường 1,9,10 cần quan tâm tăng trưởng trong thời gian tới. Một số tổ TK&VV hoạt động còn kém hiệu quả, thường xuyên xếp loại trung bình và yếu. Việc kiểm tra sử dụng vốn vay sau khi cho vay còn chưa được kịp thời…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận 3

Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý 2 và năm 2024, Ban đại diện đã thống nhất đưa ra kế hoạch như sau:

Các thành viên Ban đại diện quận tiếp tục thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trong quý 2/2024. Tích cực tuyên truyền sâu rộng về các chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng để giải ngân kịp thời các chương trình chủ yếu. Đảm bảo tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

            Đề nghị UBND các phường quan tâm chỉ đạo công tác bình xét, phê duyệt hồ sơ cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và nhu cầu phù hợp, đảm bảo về thời gian và chất lượng, toàn quận phấn đấu hết quý 2/2024 giải ngân cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao từ nguồn địa phương năm 2024.

Đề nghị NHCSXH quận phối hợp với Văn phòng UBND quận tổ chức tập huấn cho Trưởng khu phố và cán bộ chuyên trách giảm nghèo ngay sau khi hoàn thành công tác chia tách khu phố mới, phối hợp với Hội đoàn thể quận tập huấn cho Hội đoàn thể phường và Ban quản lý tổ TK&VV hoàn thành trong quý 2/2024.

Chuẩn bị nhân sự chia tách Tổ TK&VV theo địa bàn khu phố mới, thay đổi, kiện toàn triệt để các Tổ trưởng hoạt động kém hiệu quả, đảm bảo nhân sự Tổ trưởng sử dụng thành thạo ứng dụng app Quản lý tín dụng chính sách,VBSP smart banking và gắn bó lâu dài để hoạt động của Tổ được ổn định, bền vững. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu giảm nợ quá hạn toàn quận xuống dưới 1% trong năm 2024./.

Bài và ảnh: Khánh Vân - Thu Hà (VBSP TB&Q3)