Viện Pasteur tại Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Pasteur tại Thành phố Hồ Chí Minh22/09/2020 11:26

Viện Pasteur tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 683/QÐ-BYT ngày 18/03/2005 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 73/2001/QÐ-TTg ngày 07/05/2001).

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN(44514)
Hài lòng Bình thường Không hài lòng
Thái độ phục vụ4446619 29
Kết quả giải quyết4446416 34