Tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 12/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công điện số 01/CĐ-BTC chỉ đạo ngành thuế thực hiện việc này.

Thực hiện Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, Tổng Cục Thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2022. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi đồng bộ sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống. Qua thời gian triển khai hóa đơn điện tử đã cho thấy nhiều lợi ích của giải pháp này, tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 12/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công điện số 01/CĐ-BTC chỉ đạo ngành thuế thực hiện việc này.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1293/TCT-VP ngày 12/4/2023 về nội dung trên, Chi cục Thuế Quận 3 lưu ý đến các doanh nghiệp, tồ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm những quy định sau:

Điều 6 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế:

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

1. Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

2. Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế.

3. Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.

4. Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

5. Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.

6. Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.

7. Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

8. Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.”

Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, quy định về hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chừng từ:

Điều 5. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

1. Đối với công chức thuế

a) Gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ;

b) Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;

c) Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

2. Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan

a) Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

b) Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

c) Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

d) Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.”

Hiện nay, ngành thuế đã có hệ thống tự động đối chiếu dữ liệu trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng với dữ liệu mua vào, bán ra dựa trên hệ thống hóa đơn điện tử để phát hiện các hành vi vi phạm về hóa đơn. Từ đó đưa vào danh sách rủi ro những người nộp thuế (NNT) thuộc diện phải thực hiện giám sát trọng điểm theo nội dung xác minh thực tế hoạt động của NNT.

Một số điển hình tự động đối chiếu như:

- Doanh thu kê khai thuế chênh với xuất hóa đơn trên ứng dụng hóa đơn điện tử;Hàng hóa nhập kho không có hóa đơn chứng từ.

- Doanh thu lớn nhưng số thuế nộp ít; Doanh nghiệp có giá trị hàng hóa bán ra bằng hoặc chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào;Thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn điện tử.

- Tỉ lệ doanh thu tăng/giảm đột biến; Tỉ lệ hóa đơn xuất tăng/giảm đột biến.

- Doanh nghiệp có tỉ lệ hóa đơn sai sót lớn so với số lượng hóa đơn xuất ra trong kỳ.

- Số lượng hóa đơn sử dụng theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC giảm bất thường so với hóa đơn sử dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp có lượng hàng hóa dịch vụ bán ra không phù hợp lượng mua vào; Doanh nghiệp có đăng ký sử dụng hóa đơn nhưng thời gian dài không xuất hóa đơn, không phát sinh doanh thu.

Thời gian qua, cơ quan thuế thường xuyên rà soát, thực hiện phối hợp xác minh với các cơ quan chức năng, xử lý những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn, và có trường hợp đã chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để điều tra.

Chi cục Thuế Quận 3 thông báo để doanh nghiệp, tồ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn Quận 3 tuân thủ các quy định pháp luật về việc kê khai thuế nói chung và về hóa đơn nói riêng để tránh những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi cục Thuế Quận 3