câu nhật tân

22/08/2018 16:07
https://en.wikipedia.org/wiki/Nhật_Tân_Bridge Translate this page The Nhật Tân Bridge (or Vietnam–Japan Friendship Bridge) is a cable-stayed bridge crossing ... Other name(s), Cầu Nhật Tân. Characteristics. Design, Cable-stayed bridge. Total length, 3,700 metres (12,139 ft) (8,300 metres (27,231 ft) include approach ... Cầu Nhật Tân – Wikipedia tiếng Việt https://vi.wikipedia.org/wiki/Cầu_Nhật_Tân Translate this page Cầu Nhật Tân là một cây cầu được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 13.626