Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo Phường 6, 7, 8. Theo đó, thành lập phường Võ Thị Sáu trên cơ sở nhập toàn bộ 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.263 người của Phường 6; toàn bộ 0,92 km2 diện tích tự nhiên, 12.595 người của Phường 7 và toàn bộ 0,40 km2 diện tích tự nhiên, 16.877 người của Phường 8. Sau khi thành lập, phường Võ Thị Sáu có 2,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 36.735 người. Phường Võ Thị Sáu giáp Phường 4, Phường 5, Phường 9, Phường 10, Phường 13, Phường 14; Quận 1 và quận Phú Nhuận. Sau khi sắp xếp, Quận 3 có 12 phường.

Dịp này, Quận 3 cũng công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lộ trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trụ sở làm việc phường Võ Thị Sáu (Đảng ủy – Hội đồng Nhân dân – Hội đồng Nhân dân; Công an; Ban chỉ huy Quân sự; Trạm Y tế).

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo Phường 6, 7, 8

 

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên,

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa các Phường 6, 7, 8

 

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên,

Bí thư Quận ủy Quận 3 tặng hoa Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính

 

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

 

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Phạm Thành Kiên,

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo

 

leftcenterrightdel
 

Bản đồ hành chính Phường Võ Thị Sáu

 

 

- Lễ công bố và ra mắt Phường Võ Thị Sáu: dự kiến ngày 4/2/2021.

- Địa điểm các trụ sở làm việc Phường Võ Thị Sáu:

+ Đảng ủy - HĐND - UBND Phường: số 18 Võ Văn Tần

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Phường: số 18 Huỳnh Tịnh Của

+ Công an Phường: số 122 Trần Quốc Thảo

+ Ban Chỉ huy Quân sự Phường: số 38 Nguyễn Thị Diệu

+ Trạm Y tế Phường: số 40 Cách Mạng Tháng Tám

Hà Châu - TTVH