Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Trọng Tuấn khẳng định: Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng, Người đã gắn bó và cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Đặc biệt, Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời. Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại cho chúng ta. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu

60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Đình Thảo

          Chủ tịch Hồ Chí Minh “là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử” và cho dù Bác đã về với thế giới người hiền nhưng đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc “Người vẫn còn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phải quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bồi dưỡng sức dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học – công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; kịp thời lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua; các gương người tốt, việc, tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền động viên, cổ vũ và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong dịp này, Đảng bộ Quận 3 vinh dự có 75 đồng chí được nhận Huy hiệu 70, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 10 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 27 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu dương 37 tập thể và 69 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Quận năm 2020.

Công Khanh - TTVH