Tại Đại hội cấp Thành phố, các đại biểu đã tham dự hoạt động dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động giao lưu với đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn Thành phố, vinh dự hơn, Đại hội đã giao lưu với Hòa Thượng Danh Lung – trụ trì Chùa Candaransi, Phường 7 Quận 3 với các hoạt động chăm lo và hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố, đây chính là nét nổi bật của Quận 3 và Thành phố trong công tác dân tộc trong giai đoạn 2014- 2019. Đại hội đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2019, với 1 tập thể và 3 cá nhân của Quận 3 được tuyên dương tại Đại hội.

Sau Đại hội, các đại biểu nắm vững các chủ trương, chính sách dân tộc trong giai đoan 2019 – 2024 để làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quyết tâm thư của Đại hội, góp phần chăm lo tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số và đưa các hoạt động công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố ngày càng phát triển.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Hứa Hương