Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 3 tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)” năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự hội nghị các đồng chí: Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Vũ Thị Mỹ Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Quận 3; Trần Thị Hoàng Vân, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3…

Trong năm 2023, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn quận tiếp tục được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của quận. Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa được phát động rộng khắp, lồng ghép hiệu quả với các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường… được đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú… Kết quả, toàn quận có 36.385/37.335 hộ được công nhận gia đình văn hóa (tỷ lệ 97,45%); 63/63 khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa (tỷ lệ 100%); 12/12 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 80 cơ quan, đơn vị và 63 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH Quận 3 đề ra 10 chương trình công tác, trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn quận giai đoạn 2022 – 2026; tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tiêu biểu; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tập trung hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân đề nghị, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH quận và 12 phường tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hoá - văn nghệ, tập luyện thể dục - thể thao để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững và ổn định tình hình chính trị - xã hội; phấn đấu hoàn thành 10 chương trình nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Dịp này, UBND Quận 3 khen thưởng 21 khu phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục, giai đoạn 2019 - 2023; trao quà tri ân trưởng ban điều hành 63 khu phố.

leftcenterrightdel
Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân trao giấy khen “Khu phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục” 
leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc trao quà tri ân ban điều hành khu phố

Công Danh