Chiều ngày 06/6/2024, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) Quận 3 tổ chức sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật tháng 6/2024. Trung tá Ngô Văn Phương, Chính trị viên/Ban CHQS Quận chủ trì sinh hoạt, tham gia còn có toàn thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Quận và 12 Phường.

Trong buổi sinh hoạt, Trung tá Lê Ích Linh, Chính trị viên phó Ban CHQS Quận tuyên truyền kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024), tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1946 - 11/6/2024); tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quận về hoàn cảnh đất nước ta những năm đầu thế kỷ XX, thời kì phong kiến bị thực dân đô hộ, để dân tộc ta thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, cũng đã có hàng loạt các cuộc khởi nghĩa trên cả 3 miền nổ ra nhưng đều thất bại do chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng, lại dựa trên ý thức hệ phong kiến. Chứng kiến sự bóc lột, đày đọa nhân dân ta hết sức tàn bạo của thực dân Pháp; những điều tai nghe, mắt thấy về sự hy sinh xương máu to lớn của nhân dân ta nhưng không đạt mục đích giải phóng dân tộc ta khỏi ách nô lệ đã để lại trong tư tưởng Hồ Chí Minh những ấn tượng sâu sắc, những nguyên nhân thành bại, nung nấu lòng căm thù và thôi thúc Người đi tìm đường.

Cũng trong buổi sinh hoạt, trong không khí cởi mở, thẳng thắn, khách quan, cán bộ chiến sĩ LLVT Quận đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, cũng như việc thực hiện các chế độ tiêu chuẩn, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện, rèn luyện tại đơn vị. Những ý kiến cán bộ chiến sĩ LLVT Quận đã được đồng chí Chính trị viên Ban CHQS Quận ghi nhận, giải đáp thỏa đáng.

Kết luận sinh hoạt, Trung tá Ngô Văn Phương, Chính trị viên/Ban CHQS Quận yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ LLVT Quận cần nắm chắc bối cảnh đất nước, từ đó thôi thúc Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, những sự kiện tác động trực tiếp đến việc hình thành tư tưởng của Người trong tìm ra con dường cucuws nước, từ đó tiếp tục làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức học tập, rèn luyện, giữ vững thành quả của cách mạng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta, chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực huấn luyện, rèn luyện xây dựng đơn vị góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

leftcenterrightdel
 Trung tá Ngô Văn Phương, Chính trị viên/Ban CHQS Quận kết luận buổi sinh hoạt.
leftcenterrightdel
 Trung tá Lê Ích Linh, Chính trị viên phó Ban CHQS Quận tuyên, kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cức nước.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi sinh hoạt.
leftcenterrightdel
 Các tiết mục văn nghệ trong sinh hoạt.
leftcenterrightdel
 

Đoàn Huy  – Ban CHQS Quận 3