Ngày 09/4/2019 tại Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ban ngành liên quan của Quận 3, tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về PCCC đối với Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhà Hàng Nice (số 121 Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3), do đồng chí Trương Lâm Danh - Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn.

      Qua báo cáo sơ bộ của lãnh đạo cơ sở trong việc chấp hành các quy định hiện hành về PCCC, thể hiện Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhà Hàng Nice (Karaoke Nice) chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật về PCCC trong lĩnh vực hoạt động của cơ sở. Người đứng đầu doanh nghiệp có quan tâm đến công tác PCCC. Luôn thực hiện đầy đủ các kiến nghị và giải pháp về công tác PCCC của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC khi được hướng dẫn. Karaoke Nnice được cải tạo từ nhà cũ, tuy ban quản lý thường xuyên cải tạo sửa chữa nhưng hệ thống dây điện lâu ngày đã xuống cấp. Karaoke Nnice chưa có điều kiện cải tạo đồng bộ. Ngoài ra khách hàng ra vào thường xuyên nên vấn đề sắp xếp xe đảm bảo thoát nạn trong cơ sở có nhiều giải pháp nhưng chưa đáp ứng được.

      Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ quản lý công tác PCCC của cơ sở và kết quả kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận lãnh đạo cơ sở có quan tâm đến công tác PCCC, thể hiện qua việc lưu trữ hồ sơ PCCC và chấp hành các quy định có liên quan đến công tác PCCC đối với loại hình kinh doanh là karaoke. Tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng đã nêu ra 3 kiến nghị, đề nghị lãnh đạo cơ sở cần triển khai thực hiện nghiêm: không bố trí sắp xếp hàng hóa, vật tư tại khu vực hành lang, cầu thang làm cản trở đường và lối thoát nạn theo quy định; việc cải tạo các phòng kinh doanh karaoke phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện, không để các sự cố về điện xảy ra; trường hợp cải tạo có liên quan đến việc hàn xì, hàn cắt kim loại phải luôn bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu và đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình hàn cắt theo quy định.

 

Toàn cảnh buổi làm việc đối với các đơn vị

liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn Quận 3

      Cùng ngày, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về PCCC trên địa bàn Quận 3. Điểm nổi trội trong phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn Quận 3 trong năm 2018 và 04 tháng đầu năm 2019 là phong trào 3 có: có aptomat, có đèn pin hay đèn sạc, có phương tiện chữa cháy; 3 biết: biết sử lý các tình huống, biết các kiến thức PCCC, biết sử dụng bình chữa cháy của phường 1; phong trào: mỗi nóc gia có ít nhất 1 bình chữa cháy của phường 10; phong trào: hiến đất mở rộng hẻm của phường 8, phường 12; phong trào: tôn hóa, tường hóa của khu phố 3 phường 9 được duy trì và nhân rộng trên toàn quận… Ngoài ra các đơn vị có liên quan của quận 3 cũng đã kiến nghị một số tồn tại còn hạn chế trên địa bàn Quận 3: công tác phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên, thiếu chiều sâu, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật chưa thật sát với thực tế; hoạt động của đội dân phòng, đội PCCC cơ sở ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa làm tốt công tác tham mưu về PCCC tại cơ sở, chất lượng hiệu quả hoạt động chưa cao; kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCC còn hạn chế, hầu hết các đơn vị không bố trí nguồn kinh phí riêng phục vụ công tác PCCC. Cơ sở vật chất phục vụ chữa cháy còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục thiếu sót ở một số đơn vị chưa thực sự kịp thời,….

      Trước đó Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố. Mục đích của đợt kiểm tra lần này là nhằm đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác PCCC trong năm 2018 và 04 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố. Qua đó kịp thời nắm bắt những mặt còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ và những đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục của các đơn vị.

Công an Quận 3