Trong hai ngày 13 và 14/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 3 tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Quận 3 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Võ Văn Đức, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND quận, các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể và 162 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tiêu biểu cho ý chí và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong quận.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - sáng tạo”, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở đã nỗ lực, chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên các lĩnh vực công tác; tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng những phong trào thi đua như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... và các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” do Thành ủy TPHCM phát động... Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng, phát triển cả về quy mô và chất lượng; các phong trào được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các giới, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành 13/13 chỉ tiêu trọng tâm Nghị quyết Đại hội MTTQ quận lần thứ XIII đề ra với nhiều nội dung, lĩnh vực đạt kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và 12 phường đã chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch với phương châm “Chống dịch như chống giặc”,“Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã hình thành và được nhân rộng, góp phần đoàn kết, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận, hưởng ứng tham gia với những hoạt động mang tính nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tập thể đẩy lùi dịch bệnh và tích cực khắc phục hậu quả đại dịch, tham gia phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân Quận 3 đóng góp trên 12,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; 4 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai thực hiện tốt Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn quận với nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ quận nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra 4 mục tiêu, 13 chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Quận 3 nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương cử 63 vị là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029; cử 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 nhiệm kỳ 2024 – 2029 hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 5 thành viên, ông Huỳnh Gia Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy,đề nghị MTTQ quận và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy hơn nữa quyền làm chủ, chủ động và tích cực của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có trình độ, phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác; phát huy tốt vai trò cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư sau khi sắp xếp khu phố. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, luôn tâm huyết, tận tụy với công việc được giao.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 vinh dự nhận cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vì có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong Phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024; Quận 3 có 1 tập thể nhận bằng khen của UBND TPHCM; 5 tập thể và 1 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; 34 tập thể và 36 cá nhân nhận giấy khen của UBND Quận 3 vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019 – 2024.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Quận 3
leftcenterrightdel

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận tặng bức trướng đồng cho đại hội 

leftcenterrightdel
 Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Công Danh