Trong năm 2020, Ban Dân vận Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành nghị quyết, chương trình, đảng văn lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận ban hành các kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, phát động đăng ký thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến cơ sở. Đồng thời, Ban Dân vận chủ động ban hành các công văn, hướng dẫn quy trình đăng ký, giới thiệu, nhân rộng việc thực hiện các công trình, mô hình “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không”, Chỉ thị số 19-CT/TU, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và bám sát thực hiện các chủ đề năm 2020. Từ đó, các đơn vị thuộc quận đã đăng ký nhân rộng 19 mô hình và triển khai nhiều mô hình mới hướng đến hoàn thành 90 công trình kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Phần lớn công trình, mô hình tập trung vào công tác an sinh xã hội, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, an ninh trật tự, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, phòng chống dịch Covid-19,…Các công trình đã và đang đáp ứng được mục đích và yêu cầu đề ra, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận trên các lĩnh vực và thúc đẩy, lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã chất vấn và đề nghị phân tích, làm rõ thêm một số nội dung về việc tổ chức triển khai thực hiện, phương thức vận động nhân dân thực hiện các công trình, mô hình “Dân vận khéo”; tiêu chí được sử dụng để đánh giá các công trình, mô hình và gương điển hình “Dân vận khéo”; việc thực hiện các công trình “Dân vận khéo” gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao mức độ đánh giá hài lòng của nhân dân và đánh giá kết quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận…Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế các công trình “Dân vận khéo” tại phường 4 và phường 9.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Lưu biểu dương những kết quả đạt được của Quận ủy quận 3 trong việc phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020. Đồng chí đánh giá cao cách làm và việc giới thiệu, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”của quận 3 với những nét mới, phong phú, bám sát tình hình thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực và phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cùng với sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn. Đề nghị quận 3 tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nội dung “5 không” do Ban Dân vận Thành ủy phát động.

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu phát biểu kết luận.

Chung Trần - Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy