Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Quận 3 đã thực sự lan tỏa, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và không chỉ là động lực, là biện pháp để thực hiện công tác dân vận mà đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, hội viên. Từ năm 2009 đến nay, toàn quận đã có 504 tập thể và 3.937 cá nhân đăng ký mô hình, phần việc thi đua “Dân vận khéo”, trong đó số lượng quần chúng, đoàn viên, hội viên luôn tăng qua các năm và ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân “khéo” vận động Nhân dân, phát huy được sức mạnh Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào, công trình phục vụ dân sinh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trãi đã trân trọng ghi nhận những công lao, thành tích của các tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ; đồng thời chúc mừng các cá nhân được vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và các điển hình “Dân vận khéo”. Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và phải đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của Nhân dân ngay tại cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội; Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác dân vận; Mong muốn các điển hình “Dân vận khéo” tiếp tục phấn đấu, cống hiến, phát huy vai trò tích cực của mình trong tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận 3 trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Quận ủy Quận 3 đã chúc mừng 2 cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và tuyên dương, khen thưởng 188 gương điển hình “Dân vận khéo”, gồm 33 tập thể, 118 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2019 và 9 tập thể, 19 cá nhân, 9 gia đình điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019.

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Trần Trọng Tuấn, Thành ủy viên,

 Bí thư Quận ủy trao tặng giấy khen cho điển hình “Dân vận khéo”.

 

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Trương Trần Đạt, Ủy viên Thường vụ, Trưởng

Ban Dân vận Quận ủy trao tặng giấy khen cho điển hình “Dân vận khéo”.

 

leftcenterrightdel
 

Các điển hình được tuyên dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”.

Chung Trần – Hà Châu