Sáng ngày 17/5, Quận ủy - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Tại buổi lễ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân đã phát biểu ôn lại cuộc đời và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Kế thừa, trân trọng công lao và di sản tư tưởng quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy mong muốn, mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng gắn với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội”, trọng tâm là tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị quận, phường, rà soát, đánh giá và tăng tốc hoàn thành 2 chương trình hành động, 24 chỉ tiêu, 4 đề án và các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XII đề ra, đồng thời nhanh chóng triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội trên địa bàn quận 3.

          Đợt 19/5/2024, Đảng bộ Quận 3 có 110 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, có 2 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm, 3 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm, 7 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm, 3 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm, 12 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm, 16 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm, 12 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 45 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm và 11 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm.

leftcenterrightdel
 Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân và Phó bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thành Nam tặng hoa, khánh chúc mừng đảng viên Trần Thị Oanh nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Công Khanh