Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những chặng vẻ vang 91 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh: Hơn 9 thập kỷ ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta không ngừng xây dựng, củng cố và phát triển, luôn thể hiện là người con ưu tú xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân, phát huy những truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc và đúc kết nhiều bài học quý báu. Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy mong rằng, mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên nhanh chóng triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, biến các chỉ tiêu, nhiệm vụ trở thành hiện thực; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục ngời sáng và sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Trong dịp này, Đảng bộ Quận 3 có 111 đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu 75, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thành Kiên và đồng chí Nguyễn Thành Nam trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đ/c Phạm Đình Liệu.

 Tin: Công Khanh - Ảnh Hà Châu