Sáng ngày 11/3, trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà trường và Công đoàn giáo dục thành phố cùng sự cố gắng của đoàn viên, đặc biệt là sự năng động sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Công đoàn cơ sở Trường Lê Quý Đôn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là (1) Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại,  hạn chế của đơn vị, tạo sự chuyển biến qua từng năm học; (2) Tiếp tục tập trung giáo dục, xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, sống có trách nhiệm, có lý tưởng nghề nghiệp, có đủ năng lực, phẩm chất, trọng trách của người thầy; (3) Thực hiện tốt chức năng công đoàn, tham gia công tác chuyên môn và quản lý, phối hợp tốt với chính quyền xây dựng quy chế chi tiêu, quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong đơn vị; (4) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng đời sống văn hóa với phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; (5) Tiếp tục xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo công đoàn ngành giáo dục thành phố, đồng chí Ngô Văn Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn giáo dục TPHCM, Phó hiệu trưởng THPT Trưng Vương, đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn cơ sở Trường THPT Lê Quý Đôn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng thời nhấn mạnh: Công đoàn cơ sở cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Nhi (giáo viên tổ Toán) là Chủ tịch công đoàn; bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

leftcenterrightdel
 

CHI BỘ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN