Ngày 12/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 14 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030 với sự tham dự của Thường trực Đảng ủy – UBND phường và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy chi bộ trực thuộc, ban điều hành, ban công tác Mặt trận 5 khu phố, ban thanh tra nhân dân. Tại hội nghị, ông Đoàn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã thông tin nội dung trọng tâm của Đề án và trao đổi những vấn đề cấp phường cần quan tâm, tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, UBND – UB MTTQ Việt Nam phường 14 đã tổ chức hội nghị nhân dân nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia phát biểu, kiến nghị các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, góp ý, hiến kế, phản ảnh đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên phường. Có 5 lượt ý kiến phát biểu về 3 nội dung: công tác phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội và trật tự đô thị.

leftcenterrightdel
 

Doanh Điểm – P14