Ngày 9/6, Đảng ủy phường 14 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chủ đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Tham dự có các đồng chí: Lê Văn Sang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành; Thường trực Ủy ban nhân dân Phường, cấp ủy chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn (Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh) báo cáo nội dung chủ đề và nhấn mạnh: Việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, cần phải tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2022 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của Thành phố; rà soát lại công tác cán bộ nói chung, cả về hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 

Doanh Điểm - P14