Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 3, sáng ngày 18/4/2023, Ban chỉ huy Quân sự phối hợp Trạm Y tế Phường 14 tổ chức triển khai thực hiện công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2023 chặt chẽ, đảm bảo đủ nội dung, đúng quy định. Đây là cơ sở để cơ quan Quân sự nắm chắc và phân loại chính xác số lượng, chất lượng công dân, chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Đối tượng đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2023 bao gồm nam thanh niên đủ 17 tuổi trong năm 2023 có ngày sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2006 thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu và đăng ký bổ sung đối với nam công dân từ 18 đến 27 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Trong thời gian tới, Ban chỉ huy Quân sự phường tiếp tục kết hợp với Công an, Tư pháp và các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và điều động công dân đến đăng ký đạt 100%, đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Quận 3 xét, xử lý vi phạm hành chính đối với thanh niên cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, không chấp hành Lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng./.

leftcenterrightdel
 

Đoàn Nhựt.