Ngày 17/4, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 14 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự có đ/c Trần Nguyên Phong, Bí thư Quận Đoàn 3; đ/c Lâm Ngọc Mẫn, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Tân Huỳnh Trọng Quang, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn Phường nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình đại hội; thảo luận các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 14 nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 3 gồm 5 đồng chí và 1 đại biểu đương nhiên. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành bầu đ/c Trần Thị Anh Thi giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường và đ/c Ngô Kim Nhu làm Phó bí thư Đoàn phường.

leftcenterrightdel
 

Doanh Điểm - P14