Tối ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, Ban chỉ huy công an, lực lượng bảo vệ dân phố; Ban chỉ huy Quân sự; Ban điều hành khu phố; Ban điều hành Tổ dân phố; cùng người dân trên địa bàn Phường 10, Quận 3. Báo cáo viên là bà Nguyễn Thị Thu Trang – Báo cáo viên cấp Quận.

Trong buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe phổ biến một số quy định cơ bản cũng như giải thích từ ngữ của Luật Phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, các hành vi tham nhũng do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng, các hành vị bị nghiêm cấm trong pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, các đại biểu được Báo cáo viên thông tin những vụ việc tham nhũng do những người thi hành công vụ gây ra; hậu quả của các hành vi tham nhũng và những xử lý của Nhà nước đối với các cán bộ, công chức thực hiện hành vi tham nhũng. Buổi tuyên truyền là hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch và giúp cán bộ, công chức nhà nước có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định và người dân phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng cho cơ quan Nhà nước.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Hồng Phúc - P10