Ngày 2/4, Đảng ủy phường 10 phối hợp Trung tâm Chính trị quận 3 tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của nước ta. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Quốc Cường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, Thường trực UBND phường; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các cấp ủy chi bộ trực thuộc và 75 đảng viên đảng bộ phường. Tiến sĩ, Giảng viên chính Nguyễn Thị Vân, Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ TPHCM đã báo cáo chuyên đề với hội nghị, nêu bật Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn.

leftcenterrightdel
 

Phường 10