Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 1 về Tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 nhân ngày pháp luật tháng 4/2022. Vào lúc 15 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022 nhân Ngày pháp luật tháng 4 tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1- Số 611/20 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3 đã diễn ra buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 với sự tham dự của 78 người là cán bộ, công chức, ban điều hành khu phố, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường (trong đó có 05 người dân tộc thiểu số tham dự).

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một hoạt động thường xuyên được diễn ra tại phường nhằm đẩy mạnh phong trào tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, để người dân nắm bắt và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo một cách công khai, thuận lợi, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành năm 2018 quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có chức vụ, quyền hạn và công dân trong phòng chống tham nhũng.Vì vậy, việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên là yêu cầu cần thiết để nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước./

leftcenterrightdel
 

Phan Thị Kim Ngọc – P1