Ngày 28/5, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 3 phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 tổ chức tuyên truyền văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phân tích một số vụ tai nạn lao động trong thời gian qua, nguyên nhân và giải pháp. Tham dự có các đồng chí: Đinh Cao Tuấn – Chuyên viên Phòng việc làm an toàn lao động làm báo cáo viên, Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận, Nguyễn Trường Phi, Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc công ty.

Trong hội nghị, báo cáo viên Đinh Cao Tuấn đã báo cáo những nội dung cơ bản của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật có liên quan; phân tích một số vụ tai nạn lao động trong thời gian qua, nguyên nhân và giải pháp.

Thông qua Hội nghị hơn 100 người lao động của Công ty cũng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và ý thức chấp hành pháp luật. Việc tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

leftcenterrightdel
 

Anh Lan