Từ sáng ngày 03/06/2024 tại 11 điểm chi trả lương hưu trên địa bàn Quận 3, BHXH Quận 3 đã phối hợp Bưu điện, Ngân hàng, Công an quận tổ chức gặp trực tiếp người hưởng tại các điểm chi trả, sử dụng Phiếu khảo sát để thu thập thông tin, phân loại nhóm người hưởng

             Thực hiện Quy trình số 2286/C06-TCKT ngày 22/03/2024 của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam) về phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thực hiện Kế hoạch số: 3607/BHXH-KHTC ngày 31 tháng 5 năm 2024 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

            BHXH quận 3 phối hợp với Bưu điện, Ngân hàng, Công an quận tổ chức cho ghi: “PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC NHẬN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG”. Vận động tuyên truyền đến từng người hưởng kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng lương hưu và chế độ BHXH qua phương thức tiền mặt.

            Đối với người hưởng đã có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận qua tài khoản, tổ công tác vận động đăng ký nhận qua tài khoản; hướng dẫn người hưởng có nhu cầu chuyển hình thức nhận qua phương thức thông toán không dùng tiền mặt. Đối với người hưởng chưa tài khoản tổ công tác vận động, tuyên truyền việc mở tài khoản và nhận chế độ qua tài khoản.

           Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt già yếu, không đi lại được; người hưởng ủy quyền và người hưởng chưa gặp được tại điểm chi trả thì tổ công tác cấp xã (lực lượng công an xã làm nòng cốt) đến xác minh, khảo sát tại địa chỉ.

           Đối với người hưởng bất khả kháng không đăng ký được tài khoản (người già yếu, không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền) thì tiếp tục chi trả tại nhà qua tổ chức dịch vụ chi trả.

           Đối với người hưởng đang nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH quận, huyện cử cán bộ tham gia tổ công tác đến nhà để xác minh kết hợp làm sạch dữ liệu người hưởng, xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản, xác thực người hưởng và tình trạng người hưởng.

          Cũng theo BHXH TP.HCM, trong hôm nay (3/6), cơ quan BHXH đã thực hiện chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 6/2024 trực tiếp vào tài khoản cá nhân người hưởng.

          Tuy nhiên, trong quá trình chi trả có phát sinh một số trường hợp thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý không trùng khớp với thông tin tài khoản người hưởng tại ngân hàng, dẫn đến người hưởng không nhận được tiền.

           Do vậy, cơ quan BHXH đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nếu đến ngày 5/6/2024 chưa nhận được tiền vào tài khoản cá nhân, liên hệ BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện (nơi đăng ký nhận lương hưu) thực hiện điều chỉnh thông tin hưởng trong thời gian sớm nhất.

            Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi. Chi trả không dùng tiền mặt khẳng định quyền an sinh của người dân trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng.

Một số hình ảnh ngày 03/6/2024

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel