Thư viện hình ảnh
Giới thiệu Cổng thông tin điện tử Quận 3
Là nơi mà phong trào đấu tranh cách mạng làn rộng trong từng ngõ hẻm đường phố. Là nơi mà niềm tự hào của quân dân Quận 3 về những người con cách mạng kiên cường anh dũng như Lê Văn Sỹ, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Văn Trỗi ... và những người mẹ suốt đời hy sinh cho cách mạng để đi vào thơ ca như "Người mẹ Bàn Cờ", là nơi đặt bộ chỉ huy tiền phương trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 (Phở Bình số 7 Lý Chính Thắng).
Một cửa điện tử
Quận 3 đã giải quyết
Công báo
Bottom 1
Bottom 2
Bottom 3
Bottom 4
Bottom 6
Bottom 7