Sáng ngày 31/10/2017, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 3 đã trao 5 quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, điều động đồng chí Nguyễn Hùng Hậu, Quận ủy viên, Chánh Thanh tra Quận 3, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy (kiêm chức), đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Điều động đồng chí Lê Thành Quốc, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 11 đến công tác tại Ủy ban nhân dân quận, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra quận 3; Điều động đồng chí Ngô Thiết Hùng, Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đến công tác tại Đảng ủy Phường 11, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Phường 11 nhiệm kỳ 2015 – 2020; Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 13, giữ nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Quận 3; Điều động đồng chí Bùi Thị Nhẫn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đến công tác tại Đảng ủy Phường 13, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Phường 13 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đề nghị các đồng chí phải thực sự là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, chịu trách nhiệm toàn diện trên địa bàn quản lý, biết lắng nghe ý kiến góp ý và quyết định trên sự thống nhất của tập thể, đoàn kết nội bộ, dân chủ, công khai, chia sẻ nhiệm vụ vì cái chung; mong các đồng chí tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin của Ban Thường vụ Quận ủy. Các đồng chí nhận quyết định cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy, hứa sẽ cố gắng phát huy năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể, xây dựng đơn vị, địa phương ngày càng phát triển hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Hùng Hậu

 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Quyết định cho các đồng chí Lê Thành Quốc và Ngô Thiết Hùng

 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Quyết định cho các đồng chí Đỗ Văn Tùng và Bùi Thị Nhẫn

Nguyễn Thị Bích Anh