Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ hưu, điều động, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho cán bộ, lãnh đạo quản lý các đơn vị. Tại buổi lễ, ông Võ Khắc Thái, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, đã trao Quyết định cho 03 ông, bà gồm:

      - Bà Đặng Trọng Thùy, Hiệu trưởng trường Mầm Non 7A Quận 3, Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu

      - Ông Vi Văn Cẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 3, Nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2018

      - Ông Lê Minh Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 3, Đến công tác tại Quận ủy Quận 3

Nguyễn Văn Muôn – Phòng Nội vụ Q3