Ngày 1/8/2016, UBND quận 3 tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ công chức, viên chức ngành quản lý giáo dục. Đến dự có ông Võ Khắc Thái, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3; ông Võ Văn Đức, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức quận 3 cùng đại diện cấp ủy các đơn vị nhận quyết định nhân sự. Cụ thể:

      1. Điều động bà Phạm Nguyễn Thanh Lan, Phó Hiệu trưởng Trường TH Mê Linh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Trương Quyền;

      2. Điều động bà Phạm Thị Minh Châu, Phó Hiệu trưởng Trường TH Trương Quyền giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Mê Linh;

      3. Điều động ông Vũ Bá Luận, Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Quang Diệu;

      4. Điều động ông Lê Văn Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Quang Diệu đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Phan Văn Hân;

      5. Điều động bà Lê Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Văn Đang đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Việt Hồng;

      6. Điều động bà Võ Hoàng Diễm Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Việt Hồng đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Sơn Hà;

      7. Điều động bà Nguyễn Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Chí Trực đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Văn Đang;

      8. Bổ nhiệm ông Phan Hoàng Tân, giáo viên Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền;

      9. Điều động bà Trần Ngọc Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường TH Phan Văn Hân đến công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Tương Lai;

      10. Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Sơn Hà đối với ông Đặng Bá Tùng;

      11. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thái Sơn;

      12. Bổ nhiệm lại ông Lê Duy Linh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Trương Quyền;

      13. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thái Sơn đối với bà Nguyễn Thị Anh Đài;

      14. Điều động ông Phạm Ngọc Đào, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long;

      15. Điều động ông Nguyễn Thanh Lân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Sào Nam;

      16. Điều động bà Đỗ Thị Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Sào Nam đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bàn Cờ;

      17. Điều động ông Phạm Đức Lập, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bàn Cờ đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm;

      18. Điều động bà Vương Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Sào Nam;

      19. Điều động bà Lê Thị Minh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Sào Nam đến công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh;

      20. Bổ nhiệm bà Nguyễn Xuân An, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn;

      21. Bổ nhiệm bà Phùng Thị Mỹ Bình, giáo viên Trường THCS Hai Bà Trưng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng;

      22. Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Thùy, giáo viên Trường THCS Bạch Đằng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng.

 

Trần Phương