Thực hiện Thông báo kết luận của Đảng ủy công ty và Quyết định của Giám đốc công ty về công tác cán bộ. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, tại buổi chào cờ đầu tuần, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội đồng thành viên Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Diệp Thị Thu Hiền (nhân viên Phòng Kế hoạch Tài vụ) giữ chức Phó Phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3.

      Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang tiến hành song song hai nhiệm vụ quan trọng là: hoàn tất công tác cổ phần hóa và tổ chức thi đua sôi nổi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Việc kiện toàn tổ chức, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý công ty trong lúc này là hết sức cần thiết, đã thật sự góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

Trần Phước Dũng - DVCI