Tối ngày 29/11/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6 tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa tổ đại biểu HĐND quận 3 với cử tri phường 6.

      Tổ đại biểu HĐND quận 3 gồm có ông Nguyễn Hồ Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 và ông Nguyễn Thành Nam – Quận ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo quận  ủy quận 3.

      Tham dự Hội nghị tiếp xúc có 108 cử tri, với các ý kiến xoay quanh vấn đề về tham nhũng, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự, giáo dục…Thay mặt Tổ đại biểu HĐND Quận 3, ông Nguyễn Hồ Hải đã trả lời và ghi nhận các ý kiến của cử tri để phản ánh đến HĐND Quận và các đơn vị có liên quan, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường giải quyết nhanh các vấn đề cử tri quan tâm thuộc phạm vi phường.

 

Đồng chí Lê Minh Đạt – Phó Bí thư, Chủ tịch

UBND phường đọc báo cáo về việc giải quyết các kiến nghị của kỳ họp lần trước.

Hồng Hà