Để triển khai thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân các Phường đã triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến các tổ chức chính trị xã hội, các Khu phố, Tổ dân phố để nắm bắt rõ thông tin, nội dung Quyết định, từ đó tuyên truyền nội dung cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn Phường. Theo đó, chế độ hỗ trợ người ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Việc rà soát, chi trả cho các đối tượng đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định, không trùng lặp, không bỏ sót.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các Phường đã có sự chủ động, bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố, Quận và Phòng Lao động thương binh và xã hội trong việc rà soát, lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Ủy ban nhân dân đã tham mưu cho Đảng Ủy trong việc phân công cho từng đoàn thể phụ trách giám sát từng Khu phố trong việc lập danh sách để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã tiến hành xem xét hồ sơ, sổ sách, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng; đề nghị Phường làm rõ một số nội dung như: việc niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ; phương pháp rà soát, thẩm định các đối tượng còn lại không thuộc diện 06 nhóm ngành nghề theo hướng dẫn của Quận,…

Trên sơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu và ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND các Phường, kết luận buổi khảo sát, đồng chí Đoàn Thanh Hải – Trưởng ban Pháp chế HĐND Quận - Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực trong thời gian qua của UBND các Phường về công tác rà soát, chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo chính xác, công bằng, đúng quy định. Ngoài ra, Đồng chí lưu ý các Phường cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ rà soát, thẩm định danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, đảm bảo không trùng lặp hoặc bỏ sót; niêm yết công khai đúng quy định những diện được hỗ trợ; đánh giá tình hình dư luận, tư tưởng của nhân dân sau khi hỗ trợ; đồng thời tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm bắt rõ được nội dung của các Quyết định hỗ trợ và phối hợp thực hiện đúng chủ trương này.

leftcenterrightdel
 

Huy Hoàng - Ban Pháp chế HĐND Quận 3