Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân Phường 5 phối hợp ban ngành đoàn thể, Cán bộ chiến sỹ công an, quân sự cùng với cấp uỷ, ban điều hành khu phố 4 và nhân dân tổ chức ra quân tổng vệ sinh.

Trong thời gian qua, UBND phường 5 luôn duy trì và thực hiện tốt hoạt động ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn vào sáng thứ 7 hàng tuần, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng phố, phường xanh, sạch, đẹp./.

leftcenterrightdel
 Nhân dân và ban điều hành khu phố 4 ra quân tổng vệ sinh

                                                                                                         Nguyễn Thu Hoài