Thông cáo báo chí
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3 Tập trung hoạt động phục vụ Tết Mậu Tuất 2018
rong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất – 2018, Công ty Dịch vụ Công ích đã triển khai chiến dịch phục vụ vệ sinh môi trường trong suốt 13 ngày, từ 23 tháng chạp (8/2) đến mùng 5 tháng giêng (20/2).