Hội nghị đã được nghe báo cáo viên -Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Công tác Thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến những nội dung trọng tâm của luật, trong đó tập trung vào các quy định như: trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo viên triển khai một số nội dung cơ bản của thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và thủ tục phục hồi danh dự được quy định trong Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Hội nghị góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, qua đó phòng ngừa, không để xảy ra các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

leftcenterrightdel
 

Quang cảnh diễn ra tại Hội nghị

 Huỳnh Bảo Phương – Phòng Tư pháp