Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về việc tổ chức tuyên truyền pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 3; vào ngày 11/6/2020 tại Hội trường UBND Phường 3, Văn phòng HĐND – UBND Quận 3 đã phối hợp phòng Tư pháp, Thanh tra, Hội Luật gia Quận 3 tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Công ước chống tra tấn, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo dành cho đồng bào dân tộc Hoa tại cụm Phường 1, 2, 3, 4, 5; thu hút 75 lượt người tham dự.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban kiểm tra Hội Luật gia Quận 3 đã giới thiệu cơ bản nội dung của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê duyệt, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn; tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm giúp cho người dân tộc trên địa bàn quận hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, thực hiện tốt hơn các quyền con người.

Công tác tuyên truyền đã bảo đảm được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị và Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

leftcenterrightdel
 

Bà Trần Thị Thu Hà – Báo cáo viên –

Phó Trưởng ban kiểm tra Hội Luật gia Quận 3 trình bày tại hội nghị

                               Huỳnh Bảo Phương – Phòng Tư pháp