Thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; vào ngày 16/6/2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã phối hợp Ủy ban nhân dân 14 phường tổ chức tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 3 tại Hội trường Quận đoàn 3.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Phương Hạ - Báo cáo viên – Giảng viên phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày một số nội dung cơ bản về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cho gần 140 người tham dự, đặc biệt là sự tham dự của phụ nữ người dân tộc Hoa, Chăm, Khmer.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho người tham dự; xác định rõ việc xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững là nhiệm vụ của tất cả các hộ gia đình nhằm hướng đến việc xây dựng thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

leftcenterrightdel
 

Bà Bùi Thị Phương Hạ – Báo cáo viên – Giảng viên

phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM đang trình bày tại hội nghị

Huỳnh Bảo Phương –Phòng Tư pháp