Trong thời gian qua, do yêu cầu công tác điều động cán bộ, một số phường khuyết đảng ủy viên. Để kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ các phường, từ ngày 14/9 đến ngày 16/9/2016, Ban Tổ chức Quận ủy đã tổ chức trao Quyết định chỉ định bổ sung đảng ủy viên các phường nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể, đồng chí Dương Quang Huy, Chỉ huy trưởng BCHQS Phường 1 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 1; đồng chí Nguyễn Hoàng Hùng, Chỉ huy trưởng BCHQS Phường 5 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 5; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chỉ huy trưởng BCHQS Phường 10 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10.
Các đồng chí được chỉ định bổ sung đảng ủy viên phát biểu nhận nhiệm vụ, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Quận ủy và Đảng ủy phường, hứa sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy và Thường trực Đảng ủy các phường chúc mừng các đồng chí đảng ủy viên mới, chúc các đồng chí mạnh khỏe, luôn nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, góp phần cùng tập thể đảng ủy phường thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

leftcenterrightdel